top of page

İcra Ve İflas Hukuku

Alaybeyoğlu Avukatlık Bürosu icra İflas  Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm  menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve  üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel  mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

Alaybeyoğlu Avukatlık Bürosunda İcra İflas Hukuku alanında verilen diğer hizmetlerden bazıları:  • Alacağın tahsili  amaçlı icra ve iflas takipleri

  • Borçlu ya da  alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve  yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması

  • Bankaların kredi  sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi

bottom of page