top of page
  • Yazarın fotoğrafıYiğit Buğra Alaybeyoğlu

İlamsız İcra Takibi Nedir? İlamsız İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır?

Güncelleme tarihi: 12 Ağu 2020İlamsız İcra Takibi Nedir?

Alacaklı olduğunu iddia eden bir kimsenin elinde hiçbir alacak vesikası olmasa dahi borçlu hakkında başlatabileceği icra takip yolu ilamsız icra takibidir. Alacaklı tarafından gerçekleştirilen ilamsız icra takibi itiraz edilmediği takdirde kesinleşir ve borçlunun malvarlığı üzerinde haciz işlemleri gerçekleştirilebilir. Bunu engellemenin yolu itirazdır. Borçluya ödeme emri tebliğ edilmeden veya ödeme emrine itiraz etme imkânı verilmeden, takibin bundan sonraki aşamalarına geçilemez. Örneğin borçlunun malları haczedilemez. Peki icra takibine nasıl itiraz edilir?


İlamsız İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır? İtirazın Sonuçları Nelerdir?

Borçlu, Alacaklı olduğunu iddia eden bir kimseye karşı borcunun olmadığı veyahut bir takım sebeplerden dolayı artık borcunu ödememekte haklı olduğunu düşünüyor ise, bu ilamsız icra takibinin kesinleşmesini ve ardından yapılabilecek haciz işlemlerinin önüne geçilmesi için borçlunun,hakkında açılmış olan ilamsız icra takibine karşı ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde itiraz etmesi gerekmektedir. Borçlunun yapacağı bu itiraz ile icra takibi kendiliğinden durur. Borçluyu ödeme emrine itiraz etmeye sevk eden nedenler çeşitli olabilir; örneğin borçlunun, hiç borcu yoktur, senet sahtedir, borç ödenmiştir, alacak zamanaşımına uğramıştır, borcun vadesi gelmemiştir, icra dairesi yetkili değildir gibi nedenler olabilir.

İtiraz takibin başlatıldığı icra müdürlüğüne verilecek bir dilekçeyle yapılabileceği gibi başka bir yerde bulunan icra müdürlüğü aracılığıyla muhabere yolu ile de yapılabilir. İtirazın sözlü olarak icra müdürlüğünde tutanağa geçirilmesi suretiyle de yapılması mümkündür. Borçlu 7 gün içerisinde ödeme emrine itiraz ederse, bununla icra takibi durur. İtiraz ilde duran icra takibine devam edilebilmesi için, itirazın hükümden düşürülmesi, yani itirazın genel mahkemede iptal edilmesi veya icra mahkemesinden kaldırılması gerekmektedir.


Kesinleşen Ödeme Emrine Karşı Başvurulabilecek Yollar Nelerdir?

Gerçekte hiçbir alacağı olmayan bir kimse, borçlu olarak gösterdiği bir başkasına karşı takip talebinde bulunmuş olabilir. Böyle bir borcu olmadığını bilen ve bu nedenle de kendisine karşı icra takibini ciddiye almayan kimse, yedi gün içerisinde ödeme emrine itiraz etmeyi ihmal etmiş olabilir. Veya ödeme emrine itiraz etmemenin sonuçlarını gereği gibi bilip takdir edemeyen bir kimse de, yedi gün içinde itiraz etmemiş olabilir.

İşte bu veya buna benzer bir nedenle, bir kimsenin (borçlunun) kendisine gönderilen ödeme emrine itiraz etmemiş olmasından dolayı aslında borçlu olmadığı bir parayı ödemek zorunda kalması cebri icra sistemimize göre mümkündür. Kanun, bu gibi borçluları korumak için onlara kesinleşmiş ödeme emrine karşı bazı hukuki çarelere başvurma hakkını tanımıştır.

Bu hukuki çareler;

1) Şikâyet

2) Gecikmiş itiraz

3) İcra takibinin iptali ve taliki

4) Menfi tespit ve istirdat davalarıdır.

144 görüntüleme0 yorum

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page