top of page
  • Yazarın fotoğrafıYiğit Buğra Alaybeyoğlu

Verbis Nedir? Verbis’e Nasıl Kayıt Yapılır? KVKK’nın Kapsamı Nelerdir?

Güncelleme tarihi: 12 Ağu 2020


1- Verbis Nedir ?

           6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (‘KVKK’) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte, veri sorumlularına ve veri işleyenlere ilişkin birçok önemli düzenleme getirilmiştir. Bu düzenlemelerin birisi de veri sorumlularının veri işleme faaliyetlerine ilişkin hususları beyan ederek kaydoldukları Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (‘VERBİS’) ’dir. KVKK’da düzenlenmiş olan diğer yükümlülüklere de kısaca değinilerek Verbis hakkında dikkat edilecek bazı hususlara kısaca değineceğiz.


KVKK’nın ilgili 16. maddesi uyarınca,


Veri Sorumluları Sicili

MADDE 16- (1) Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulur.

(2) Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.

(3) Veri Sorumluları Siciline kayıt başvurusu aşağıdaki hususları içeren bir bildirimle yapılır:

a) Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri.

b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği.

c) Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar.

ç) Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları.

d) Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler.

e) Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler.

f) Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca verilen bilgilerde meydana gelen değişiklikler derhâl Başkanlığa bildirilir.

(5) Veri Sorumluları Siciline ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.


         Öncelikle belirtmek gerekir ki, VERBİS’e kayıt yükümlülüğünden muaf tutulmuş veri sorumluları dışındaki veri sorumluları KVKK’nın 16. maddesine tabi olup, VERBİS’e kayıt olma yükümlülüğü altındadır. Ancak bu muafiyet yalnızca VERBİS’e kayıt için olup, Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan doğan diğer yükümlülükler tüm veri sorumluları için geçerliliğini korumaktadır.


VERBİS Kaydı Kimler İçin Zorunludur? Son Kayıt Tarihi Ne Zamandır?

           -Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü 30.06.2020 tarihine,


           -Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularının Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü 30.06.2020 tarihine,


             -Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularının Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü 30.09.2020 tarihine,


       -Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü 31.12.2020 tarihine kadar yerine getirilmesi zorunludur.


Verbis’e Hangi Bilgiler Beyan Edilmektedir?

             Verbis’e giriş yapıldığında yapılacak ilk işlem, irtibat kişisinin atanmasıdır. Bu kayıt vasıtasıyla tayin edilen irtibat kişisi, VERBİS ana sayfasında bulunan 'Sicile Kayıt' butonuna tıklayarak giriş yapacak ve işlemlerini yürütecektir.

Bu aşamada, irtibat kişisinin bildirim süreci başlamaktadır. Bu süreçte sırasıyla;

  • Veri kategorisi

  • Veri kategorilerinin işleme amaçları

  • Veri aktarımı yapılan alıcılar/alıcı grupları

  • Veri saklama süresi

  • Veri konusu kişi grubu

  • Yabancı ülkelere aktarılacak bilgiler

  • Veri güvenliği tedbiri hususlarında bildirim yapılacaktır.


2- Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) Kapsamı nedir?

             Bu makalemizde ana hatlarıyla değinmiş olduğumuz VERBİS sistemine kayıt işlemi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un yalnızca bir parçası olup kanunda kişisel verilerin işlenmesinde dair aydınlatma, veri güvenliğini sağlama ve denetim, kurul kararlarının yerine getirilmesi gibi yükümlülükler de mevcuttur.

          Ancak veri sorumluları tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanununun yalnızca VERBİS’e kayıt zorunluluğu bulunan kişileri kapsadığı ve tek yükümlülüğün VERBİS’e kayıt olmak olduğu yanılgısı içerisine düşülmektedir.

         Yeni bir düzenleme olması sebebiyle pek çok veri sorumlusu, KVKK ile öngörülen yükümlülüklerin içeriği hakkında yeterince bilgi sahibi değildir. Pek çok veri sorumlusu tarafından KVKK, sadece VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüğü olarak değerlendirilmektedir

          Bu nedenle VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüğünden istisna olan veri sorumluları, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa tabi olmadıklarını düşünmektedir. Oysa KVKK hükümleri bu konuda açıktır. Kurum tarafından yayımlanan pek çok rehber içeriğinde de bu hükümler vurgulanmakta ve VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünden istisna olsa bile kişisel veri işleyen her tüzel ve gerçek kişinin KVKK’dan doğan diğer yükümlülükleri yerine getirmek zorunda olduğu belirtilmektedir.

           Bu kapsamda sicile bildirimden istisna tutulan veri sorumları da, KVKK'dan doğan VERBİS kayıt ve bildirimi hariç tüm yükümlülükleri yerine getirmiş olmaları gerekmektedir.

          Bu sebeplerle; kişisel veri işleyen veri sorumlularının kanunda düzenlenmiş olan tüm hususlara riayet etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde kanun düzenlenmiş olan yükümlülüklerden

1- Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar,

2- Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

3- Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

4- Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar, idari para cezası verilir.

            Sonuç olarak, veri sorumlularının KVKK ve alt mevzuatından ileri gelen tüm sorumluluğu VERBİS’e kayıt olma yükümlülüğü olmayıp, bununla birlikte birçok yükümlülük bulunmaktadır. Ve bu yükümlülüklere uyulmaması halinde ise yukarıda da belirttiğimiz üzere yüksek miktarlarda idari para cezası ile karşılaşabileceklerdir. Bu yüzden kişisel veri işleyen veri sorumlularının bu yükümlülükleri ihmal etmeyerek, uzman bir ekip ile işbirliği içerisinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan doğan tüm yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmesi gerekmektedir.

          Bu makalede çok geniş bir kapasama sahip olan KVKK ve Verbis hakkında kısaca genel hatlarıyla bilgilendirme yapılmaya çalışılmıştır. Daha ayrıntılı bilgi için buraya tıklayarak Avukatlık Büromuzla iletişime geçebilirsiniz.


Alaybeyoğlu Avukatlık Bürosu olarak müvekkillerimize Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan doğan yükümlülükleri hakkında gerekli tedbirlerin alınması adına danışmanlık sunmaktayız. Buna bağlı olarak VERBİS sistemine kayıt işlemlerini yürüterek müvekkil veri sorumlularını Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yapılması gereken tüm yükümlülüklere eksiksiz olarak hazırlamaktayız.68 görüntüleme0 yorum

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page