top of page
  • Yazarın fotoğrafıYiğit Buğra Alaybeyoğlu

MİRASÇILARIN YASAL MİRAS PAYLARI


Türk Medeni Kanununa Göre Yasal Miras Payları

 

Kişinin ölümü neticesinde gerisinde bir takım yasal mirasçılar kalır. Bu mirasçılar 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca zümre mirasçıları, sağ kalan eş, evlatlık ve devlettir. Belirttiğimiz kategorideki mirasçıların tamamının miras payı birbirinden farklı ve mirasa kiminle girdiklerine göre farklılık arz etmektedir. Yani kişinin kimler ile miras paylaşımına dahil olacağı, hangi oranda miras payına sahip olduğunu etkilemektedir.


Türk Medeni Kanunu’na göre birinci zümrenin yani altsoyun (Çocuklar, torunlar ve altsoyları) miras payı, vefat eden murisin eşinin sağ olarak varlığı durumunda ¾’tür. Alt soyun birden fazla olması durumunda cinsiyet ayrımı olmaksızın hepsi eşit paylara sahip olurlar.


Eşin miras payı ise değişkendir. Sağ kalan eş mirasa kiminle ortak olarak giriyorsa pay oranı değişkenlik gösterir. Sağ kalan eş birinci zümreyle (altsoy, çocuklar) mirasa giriyor ise miras payı ¼’tür. İkinci zümre ile (anne-baba ve altsoyu yani kardeşleri) mirasa giriyorsa miras payı ½’dir. Üçüncü zümre (büyük anne- büyükbaba altsoyu) ile mirasa giriyorsa miras payı ¾’tür.


Evlatlığın miras payı ise, mirasbırakanın kendi altsoyununki gibidir. Yani mirasbırakanın kendi altsoyunun aldığı miras payı evlatlığın payı ile aynıdır. Mirasbırakanın gerisinde sağ kalan eşi ve bir de evlatlığı var ise evlatlığın miras payı ¾’tür.


Devletin mirasçılığında ise herhangi bir pay hesabı yoktur. Çünkü devlet son basamakta bulunan ve mirasbırakanın mirasçısının olmadığı durumda terekenin tamamı üzerinde mirasçılık sıfatı kazanan yasal mirasçıdır.
Avukat Yiğit Buğra ALAYBEYOĞLU & Avukat Mustafa ÖNCÜLOKUR


16 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page